لیست اخبار


خبر خوش برای سیگاری‌ها

خبر خوش برای سیگاری‌ها

مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت سیگار در سال آینده مخالفت کرد.

جزئیات خبر ...
۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیات بر سیگار در سال 98

۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیات بر سیگار در سال 98

درآمد دولت از سیگار در سال 98

جزئیات خبر ...
تاییدیه ثبت سفارش توتون توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، گامی سازنده

تاییدیه ثبت سفارش توتون توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، گامی سازنده

جزئیات خبر ...
واردات سیگارت در 11 ماهه امسال صفر شد

واردات سیگارت در 11 ماهه امسال صفر شد

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد ؛ واردات سیگارت در 11 ماهه امسال با 100 درصد کاهش به صفر رسیده است.

جزئیات خبر ...